AJNEKLAJNE  
 
  11 Biznes Plan 26.05.2019 23:08 (UTC)
   
 
 
 
Biznes Plan
Salon   Fryzjersko - kosmetyczny
 
 
SPIS TREŚCI
 • I. GENEZA POWSTANIA
 • II. OPIS INWESTYCJI
  • DANE O INWESTORZE .
   • Charakterystyka przedsiębiorcy
 
 • III. ROZPOZNANIE RYNKU
 • IV. PLAN MARKETINGOWY
 • IV. PLAN ZATRUDNIENIA
  • PERSONEL FIRMY .
 • V. TECHNICZNO   ORGANIZACYJNY PLAN DZIAŁANIA
 • VI. ANALIZA   FINANSOWA OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA.
 
I.   Geneza powstania pomysłu.
 
 
Zamiarem moim jest stworzenie salonu fryzjersko- kosmetycznego, któremu towarzyszyłyby elementy nowatorskie.
                Pomysł ten powstał przede wszystkim w wyniku obserwacji otoczenia. Wynika z nich, że na terenie gdzie chciałabym go zrealizować, nie powstał taki salon piękności, gdzie oprócz podstawowych zabiegów upiększających, główną ofertą byłoby profesjonalne doradztwo w zakresie doboru koloru włosów oraz sposobu ich uczesania dla indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.
Ponadto w tego typu zakładach poważnym problemem jest długi czas trwania poszczególnych zabiegów. Aby to w pewnym sensie zniwelować i uprzyjemnić większość salonów ogranicza się do zaoferowania nie zawsze aktualnej i poczytnej prasy.
                Ważnym powodem, który przyczynił się do powstania tego pomysłu są moje własne spostrzeżenia. Kobiety mieszkające w Limanowej i w pobliskich miejscowościach, chcąc skorzystać z profesjonalnych, kompleksowych usług tego typu muszą wybierać salony w większych ośrodkach miejskich m. in. w Nowym Sączu, Krakowie,
Pomyślałam więc, dlaczego nie otworzyć takiego salonu w Limanowej.
                Nie chciałabym podważać jakości usług oferowanych w mojej miejscowości w istniejących już salonach kosmetycznych i fryzjerskich, lecz żaden z nich nie poleca kompleksowych usług, dających oszczędność czasu i pieniędzy.
Firma, którą chciałabym założyć miałaby charakter usługowy. Bardzo duży nacisk położyłabym na wysoką jakość świadczonych usług i profesjonalnej porady w zakresie doboru koloru włosów, fryzury i makijażu.
                Ogromnie istotnym i pozytywnym elementem tychże usług byłoby aktywne uczestnictwo klienta w tworzeniu swojego wizerunku. Nie byłby on skazany wyłącznie na własną wyobraźnię bądź wskazówki wizażystki czy fryzjera.
 Dawałoby mu to możliwość na samoocenę zaprezentowanych cech własnego zewnętrznego wyglądu na ekranie monitora, dokonanie pewnych uwag, korekt przed podjęciem ostatecznych decyzji związanych np. ze skróceniem długości włosów, zmiany ich koloru itp.
 
 
 
II. Charakterystyka przedsiębiorcy.
 
                Planuję zostać właścicielką firmy, której przedmiotem działania nie jest dziedzina oparta na własnych doświadczeniach, ale wyłącznie zainteresowaniach. Pomimo to zamierzam pogłębić swą wiedzę w tej branży. Najważniejszym atutem, który pozwala mi na podjęcie decyzji dotyczącej założenia prywatnego przedsiębiorstwa jest umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odporność psychiczna, wiara we własne siły, a także pewność iż posiadam cechy dobrego organizatora. To wszystko sprawia, iż będę wytrwale dążyć do realizacji wytyczonego celu przy współpracy z właściwie dobraną i doświadczoną kadra pracowniczą. Osoba , której powierzę obowiązki kierownika musi spełnić następujące warunki:
-          doświadczenie w zawodzie kosmetyczki bądź fryzjerki, posiadająca certyfikaty i wszelkiego rodzaju zaświadczenia dotyczące osiągniętych umiejętności;
-          umiejętność obsługi komputera;
-          zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w grupie, poczucie taktu, uprzejmość, cechy przywódcze.
 
 
 
 
 
III. Rozpoznanie rynku.
 
 
Miejscem działania i rozwoju mojej firmy byłby rynek obejmujący obszar Limanowej i przyległych miejscowości. Poprzez ogłoszenia w prasie i radiu lokalnym oraz liczne ulotki reklamowe będę dążyła do zdobycia potencjalnych klientów wśród młodzieży, ale przede wszystkim moja oferta będzie skierowana do szerokiej rzeszy kobiet bez względu na wiek. Dlatego moimi - jak sądzę - głównymi klientami będą kobiety ponieważ to one w zasadzie odwiedzają salony piękności.
                Oczywiście dla panów salon mój będzie stał otworem, a to ze względu na różnorodność mojej oferty.
                Muszę zaznaczyć, iż dochody ludności są dość istotnym czynnikiem w rozwoju mojej działalności, gdyż tego typu usługi z natury zaliczane są do nie najtańszych. Dlatego więc uważam, że obszar mojej działalności, obejmuje ludność, której dochody są na tyle wysokie aby mogli oni skorzystać z moich usług.
Na terenie interesującego mnie miasta i przyległych miejscowości mieszka około 65 tysięcy osób. Jeżeli z mojej oferty korzystałyby przede wszystkim kobiety w różnym wieku oraz młodzież od 15 do 20 lat, to oznacza że ilość moich potencjalnych klientów można by określić na poziomie około 25 tysięcy osób. Oczywiście dochody mieszkańców mające zdecydowany wpływ na ich sytuację rodzinną znacznie zmniejszają ich rzeszę. Należy zauważyć, iż statystyczny mieszkaniec wydaje na wszelkie usługi kosmetyczne oraz fryzjerskie około 300 złotych rocznie. To pozwala mi określić wartość tychże wydatków w skali roku, czyli rozmiary potencjalnego rynku, a mianowicie:
25 tys. osób x 300 zł.= 7 500 000 zł.
                Jak wiadomo sukces w życiu zawodowym jak i prywatnym w dużej mierze zależy od budowania sieci kontaktów. Należy również pamiętać, że zdobywanie kontaktów to jedna sprawa, a druga to ich utrzymanie.
                Znajdując swoje miejsce na rynku, będę dążyła do określenia swojej pozycji wśród istniejącej konkurencji.
Ocena konkurentów. Na rynku obejmującym obszar działalności mojego przedsięwzięcia mój salon piękności musi stawić czoła pięciu miejscowym firmom, oferującym zbliżone usługi, choć nie identyczne ze względu na brak ich kompleksowości. Lista moich największych konkurentów z którymi w celu zaistnienia na rynku muszę podjąć rywalizację przedstawia się następująco:
Salon Kosmetyczny „Izabella” (A) ul. Kościuszki, „Max” (B) ul. Marka, „Wenus” (C) ul. Piłsudskiego
 
 
Z danych miejscowego urzędu statystycznego wynika, że w powiecie limanowskim w ubiegłym roku wartość sprzedanych usług kosmetyczno- fryzjerskich wyniosła 7, 20 mln zł. pozwala to ustalić ile wynosi łączny udział konkurentów w rynku tych usług:
 
 
 
Ogólna wartość usług kosmetyczno- fryzjerskich sprzedanych w powiecie limanowskim w ubiegłym roku
7, 20 mln zł
= 0, 96 czyli 96%
Potencjalny rynek usług kosmetyczno- fryzjerskich na tym obszarze
 
7, 50 mln zł
 
Teraz mogę ustalić , jaki udział w rynku będzie dostępny dla mojej firmy, czyli tzw. nie zajęty udział w rynku:
100%- 96% = 4%
Ponieważ cały potencjalny rynek wynosi 7, 5 mln zł, moja firma może sprzedawać rocznie usługi kosmetyczno- fryzjerskie o wartości około 300 tys. zł.
 Kolejnym etapem, który pozwoli mi zdecydować o podjęciu decyzji związanej z zaistnieniem na nowym rynku jest dokonanie wstępnej prognozy sprzedaży. Przewidując możliwość sprzedaży na poziomie 300 tys. zł rocznie mój miesięczny obrót wyniósłby średnio 25 tys. zł. Uwzględniając zmiany popytu na usługi kosmetyczno- fryzjerskie w zależności od pory roku w pierwszych 12 miesiącach przewiduję następujące wpływy ze sprzedaży.
 
 
Kolejny
Miesiąc
 
Wielkość
popytu
 
Czynniki
wpływające na popyt
Procent
docelowych obrotów
Całkowite   obroty         w złotych
STYCZEŃ
Słaby
Rozruch firmy
50
12 500
LUTY
Przeciętny
Okres karnawału
80
20 000
MARZEC
Przeciętny
Umiejętności pracowników
90
22 500
KWIECIEŃ
Przeciętny
           „     „
95
23 750
MAJ
Przeciętny
Promocje
100
25 000
CZERWIEC
Przeciętny
Reklama firmy
105
26 250
LIPIEC
Słaby
Okres urlopowy
60
15 000
SIERPIEŃ
Słaby
           „     „
55
13 750
WRZESIEŃ
Słaby
Obniżka cen u konkurentów
65
16 250
PADZIERNIK
Przeciętny
Umiejętności pracowników
90
22 500
LISTOPAD
Przeciętny
Umiejętności pracowników
100
25 000
GRUDZIEŃ
Silny
Przedświąteczny okres
110
27 500
Całkowite obroty przedsiębiorstwa w ciągu 2001 roku
250 000
 
 
 
 
IV. Plan marketingowy.
 
 
                Podczas rozpoznania rynku doszłam do wniosku, że aby uniknąć ostrej konkurencji i równocześnie zdobyć sobie klientów należy wykorzystać strategię niszy rynkowej. Klienci, którzy ją tworzą mają wyraźnie wyodrębniony i złożony zbiór potrzeb oraz gotowi są zapłacić wyższą cenę za produkt- usługę, najlepiej zaspakajające ich potrzeby. Trudno bowiem znaleźć rynek na produkty, usługi, które wszystkim podobają się trochę, natomiast można dotrzeć do rynku charakteryzującego się zapotrzebowaniem na produkty, usługi, które tylko niektórym podobają się bardzo.
                Planuję przyciągnąć klientów wyższym i bardziej wszechstronnym poziomem usług niż konkurencyjne zakłady:
Ø       wprowadzając nieznane na tym terenie fryzury komputerowe, profesjonalne porady w zakresie doboru koloru włosów, fryzury i makijażu;
Ø       angażując i zachęcając klienta do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu swojego wizerunku;
Ø       urozmaicając czas spędzony w salonie ofertą mini- kawiarni;
Ø       wydłużając godziny otwarcia do potrzeb potencjalnych klientów;
Ø       wprowadzając system abonamentów, tzw. karnetów i 15% zniżek dla stałych klientów;
Chcąc dotrzeć do klientów, którym chciałabym sprzedawać oferowane usługi, zamierzam w dużym stopniu zainwestować w reklamę bezpośrednią. Polegałaby ona na licznych, odpłatnych ogłoszeniach zamieszczanych w prasie i radiu lokalnym oraz w formie plakatów na budynkach i tablicach ogłoszeń. Ponadto chciałabym również rozesłać pocztą oraz poprzez akwizytorów broszury informujące o otwarciu salonu oraz jego szerokiej ofercie, wraz z krótkimi, zachęcającymi komentarzami, dotyczącymi szerokiej i kompleksowej gamy usług oraz o licznych promocjach. Ponieważ planuję otwarcie mego salonu wraz z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, a więc niewątpliwie chciałabym zaoferować w nadchodzącym okresie karnawału każdemu klientowi jedną, wybraną darmową usługę. Mam nadzieję, że to znacznie ułatwiłoby mi zachęcenie pań do odwiedzenia mojego salonu. Istotnym elementem w pomyślnym rozpoczęciu mej działalności jest również lokalizacja lokalu. W związku z tym wybrałam miejsce bardzo atrakcyjne, mieszczące się w centrum /rynek/ Limanowej . Ważnym atutem dla sukcesu mojej firmy będzie także wystrój wewnętrzny lokalu, jego wyposażenie oraz wygląd zewnętrzny.                W związku z powyższym zaplanowałam, aby wnętrze mego salonu było eleganckie, nowocześnie wyposażone, ale również przytulne i miłe, w którym klienci czuliby się dobrze, a atmosfera w nim panująca, zachęcałaby do ponownej wizyty. Odnośnie zewnętrznego wyglądu, z pewnością muszę zadbać o ciekawy i wymowny szyld, jak również elegancką fasadę budynku, co budziłoby zainteresowanie wśród potencjalnych klientów.
Wracając jeszcze do promocji i reklamy mego salonu, muszę zaznaczyć, iż niewątpliwie faza wstępna, polegająca na dotarciu i zachęceniu klientów do pojawienia się w nim jest bardzo ważna, dlatego poświęciłam jej wcześniej nieco uwagi, ale również nie należy zapominać o kontynuowaniu tychże działań. Ma to bowiem ogromne znaczenie dla utrzymania nowo pozyskanych klientów, rozpowszechnianiu mojej oferty i zdobywaniu coraz szerszej rzeszy kobiet. W związku z tym, w dalszym etapie mej działalności planuję część moich środków finansowych poświęcić reklamie i różnorodnym promocjom. Wiąże się to nierozerwalnie z cenami oferowanych przez mój salon usług. Zakładam, że będą one od 5 do 10% wyższe niż w konkurencyjnych gabinetach z uwagi na wyższą jakość świadczonych usług, zapewnioną przez profesjonalistów.
 
PLAN BUDŻETU:
                                                                                                                                     [Wartości podano w PLN]
Środki reklamowe i promocyjne
MIESIĄCE ROKU KALENDARZOWEGO
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ogłoszenia prasowe
1000
400
 
300
 
 
200
 
 
200
 
200
 
Ogłoszenia radio lokalne
500
 
500
 
 
500
 
 
 
 
 
 
 
Ulotki i broszury reklamowe
500
300
200
 
 
200
 
300
 
200
 
200
 
Plakaty
1000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anonse w katalogach banż.
700
 
 
 
 
 
 
 
300
 
 
 
300
Reklama w internecie
300
100
 
 
 
 
 
100
 
 
100
 
 
Sponsoring imprez artyst.
 
 
 
 
 
 
1000
 
 
500
 
 
 
Dodatkowe usługi
 
500
500
500
200
200
200
200
200
 
200
300
300
Gadżety
 
300
200
300
200
 
 
 
 
 
 
 
300
Łączne
wydatki
4000
1600
1400
1100
400
900
1400
600
500
900
300
700
900
 
 
Szanse i zagrożenia w realizacji pomysłu.
 
                Pomimo niezaprzeczalnie silnej konkurencji moja firma ma realne szanse zaistnieć na tym rynku, zdobywając klientów poprzez fachowość usług, jak i liczne promocje:
Ø       Darmowa kawa,
Ø       Przy kompleksowych usługach zniżka na niektóre usługi,
Ø       Rozdawanie gadżetów w postaci np. kosmetyków itp.
¨       Natomiast w dalszym etapie działalności będę dążyć do utrwalania opinii o profesjonalizmie mojej firmy.
*
Wśród działań dających podstawy sądzić o szansach mego przedsięwzięcia znajdują się:
1)       Wszechstronność usług,
2)       Kompleksowość oferowanych świadczeń dająca możliwość obniżenia cen pojedynczych usług, co doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności mojej firmy,
3)       Stałe zapotrzebowanie na tego typu usługi,
4)       Umiejętne wykorzystanie oprogramowania komputerowego w doborze fryzury i makijażu,
5)       Świadczenie usług również u klienta,
6)       Uprzyjemnienie czasu oczekiwania i wykonania usługi poprzez zlokalizowanie w tym samym budynku mini kawiarni,
7)       Organizowanie pokazów   z wykorzystaniem kosmetyków wiodących firm.
*
Oczywiście jak każde przedsięwzięcie tak i to posiada pewne cechy zagrożenia:
1)       Duża konkurencja,
2)       Pozyskanie i utrzymanie wysokiej klasy specjalistów,
3)       Niestabilność kadry pracowniczej,
4)       Trudności w utrzymaniu płynności finansowej.
 
 
Silne i słabe strony projektowanej firmy.
 
 
Mocne strony :
 
1)       Doświadczenie w kierowaniu firmą i organizacją pracy,
2)       Atrakcyjna lokalizacja (centrum ),
3)       Własny lokal usługowy,
4)       Atrakcyjne (konkurencyjne) ceny,
5)       Liczne promocje,
6)       Kontakty z dealerami wiodących firm kosmetycznych,
7)       Profesjonalna obsługa,
8)       Wysoka elastyczność działania.
 
Słabe strony:
 
1)       Brak dostępu do niskoprocentowych kredytów,
2)       Konieczność zatrudnienia profesjonalnej obsługi w początkowej fazie, co znacznie podwyższy koszty rozwoju działalności,
3)       Duże koszty związane z uruchomieniem działalności.
 
 
V. Personel firmy.
 
                Do prawidłowego funkcjonowania firmy należy staranne dobranie swoich współpracowników, bowiem powodzenie zależy nie tylko od samego planu działania, ale również od osób zatrudnionych, które będą w stanie ten plan wykonać.
                W przypadku mego przedsięwzięcia przewiduję obsadę:
Ø       Dwa stanowiska: wizażystko- kosmetyczka,
Ø       Trzy stanowiska: fryzjer,
Ø       Jedno stanowisko: obsługa kawiarni,
Ø       Jedno stanowisko: sprzątaczka na ½ etatu.
 
Pozostałe kwestie rozwiążę samodzielnie
Ponieważ bardzo zależy mi na tym, aby oferowane w moim salonie usługi były na wysokim poziomie, co wiąże się z wysokimi umiejętnościami zatrudnionych przeze mnie pracowników, wobec tego niezbędnym jest więc przeprowadzenie właściwej rekrutacji. Poprzedzę ją ogłoszeniem o naborze wykwalifikowanych osób na wymienione stanowiska w lokalnej prasie i radiu. Następnie zaproszę chętnych na rozmowę kwalifikacyjną, w czasie której będę chciała zapoznać się z prezentowanymi przez nich kwalifikacjami potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami i referencjami.
Wymagania, które stawiam wobec pracowników to:
Ø       wykształcenie średnie.
Ø       doświadczenie zawodowe: praktyka w innych salonach kosmetycznych bądź fryzjerskich; dopuszczam również możliwość zatrudnienia absolwentów szkół średnich.
Ø       umiejętności dotyczące obsługi komputera i kasy fiskalnej.
 
Odnośnie zaś predyspozycji osobistych przyszłych pracowników oczekuję:
Ø       uprzejmości,
Ø       łatwości w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
Ø       poczucia taktu,
 
Kolejnym krokiem z mojej strony będzie analiza wszystkich kandydatów i wybranie tych najodpowiedniejszych, którym zaproponuję zatrudnienie. Problem wynagrodzenia zamierzam rozwiązać na zasadzie:
Ø       płaca miesięczna stała w wysokości około 700 zł dla kosmetyczki i fryzjerek,
Ø       premię uzależnioną od ilości wykonanych usług np. 10 zł od każdej,
Ø       dodatkowe świadczenia np. opłacenie szkoleń,
Ø       wynagrodzenie sprzątaczki 350 zł miesięcznie,
Ø       wynagrodzenie obsługi kawiarni: stała płaca miesięczna 700 zł.
 
 
VI. Techniczno organizacyjny plan działania.
 
                Właściwy dobór metody działania może bardzo pomóc firmie zwłaszcza, w walce z konkurencją. Wobec wciąż rozwijającej się techniki i elektroniki nie sposób odizolować się od nowoczesnej technologii i równocześnie zaspokoić wymagania potencjalnych klientów w sposób umożliwiający ich zachęcenie do korzystania z naszych usług. Dlatego moim zamiarem jest nowoczesne wyposażenie salonu, co z pewnością ułatwi mi zaistnienie i utrzymanie się na rynku.
                Lokal, w którym zamierzam rozwinąć działalność jest o powierzchni 100 m² z pełną instalacją wodno- kanalizacyjną, elektryczną i gazową. Ponadto muszę zaznaczyć, że lokal ten jest moją własnością, niestety jest on usytuowany na gruncie należącym do Urzędu Miasta Limanowa. W związku z tym jestem zobligowana do płacenia comiesięcznego czynszu dzierżawnego i rocznego podatku od nieruchomości płaconego w czterech ratach.
                Podstawowym sprzętem, w który zamierzam wyposażyć swój salon, to:
Ø       meble tworzące stanowiska fryzjerskie i kosmetyczne,
Ø       łóżko do solarium,
Ø       trzy łóżka do zabiegów kosmetycznych,
Ø       lampy naświetlające,
Ø       urządzenie do nowoczesnej trwałej,
Ø       nożyczki, szczotki, grzebienie, maszynki fryzjerskie, miseczki, pędzle, rękawice, ręczniki,
Ø       suszarki ręczne i stojące,
Ø       lustra i fotele fryzjerskie,
Ø       umywalki i wyposażenie sanitarne,
Ø       zabudowa i wyposażenie mini kawiarni,
Ø       dwa komputery i oprogramowanie,
Ø       kasa fiskalna i drukarka,
Ø       aparat telefoniczny,
Ø       biurko, fotel, dwie szafy, odzież dla pracowników,
Ø       podstawowe produkty kosmetyczne i fryzjerskie.
Odnośnie zaopatrzenia salonu we wszystkie niezbędne materiały i produkty mogłabym wymienić wiele firm i hurtowni mających siedzibę na terenie Nowego Sącza i Krakowa. Oczywiście skorzystam z ofert tych firm, które przede wszystkim udzielą tzw. kredytów kupieckich. Najatrakcyjniejsze oferty handlowe składają m.in. firmy:
1.        Dystrybutor produktów firmy L’OREAL z siedzibą w Krakowie.
2.        Dystrybutor kosmetyków pielęgnacyjnych i leczniczych firm
Ø       ORIFLAME,
Ø       WELLA,
Ø       MAYBELLINE,
Ø       VICHY,
Ø       MARGARET ASTOR,
Ø       AVON,
Ø       Oraz innych mniej znanych firm.
 
 
 
 
Kalendarz organizacyjny
 
Lp.
Poszczególne czynności
Termin wykonania
1.
Rozpoznanie i analiza rynku
6 miesięcy odV doX
2.
Ustalenie strategii marketingowej
1miesiąc – listopad
3.
Reklama firmy
1miesiąc-grudzień
4.
Rejestracja firmy-zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta w Limanowej.
* Urząd Statystyczny- nadanie numeru Regon
*Urząd Skarbowy:
-zgłoszenie obowiązku podatkowego,
-nr identyfikacji podatkowej NIP,
-zgłoszenie podatnika VAT
*ZUS:
-zgłoszenie jako płatnika,
-zgłoszenie do ubezpieczenia.
*Zamówienie pieczęci firmowej,
*Założenie konta bankowego
1.XI.2000 zaświadczenie do 14 dni
 
14.XI.2000- nadanie numery do 7dni
21.XI.2000
 
 
 
25.XI.2000
 
 
25.XI.2000- do3dni
28.XI.2000
5.
Zgłoszenie w Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie
XII 2000
6.
Zgłoszenie w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej
XII 2000
7.
Dokonanie uzgodnień i zawarcie umów z:
*Zakład Energetyczny w Krakowie o/Limanowa,
*Zakład Telekomunikacji w Limanowej,
*Straż Pożarna w Limanowej
początek XII 2000
8.
Uzyskanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych
początek XII 2000
9.
Opracowanie listy dostawców sprzętu i wyposażenia, materiałów i produktów
początek XII 2000
10.
Adaptacja lokalu do działalności
początek XII 2000
11.
Dostawa i montaż wyposażenia salonu
II-połowa XII 2000
12.
Przeprowadzenie wstępnych rozmów i rekrutacja pracowników
II-połowa XII 2000
13.
Zawarcie umów z pracownikami
26.XII.2000 z terminem rozpoczęcia pracy 2.I.2001
14.
Rejestracja pracowników:
*wysłanie na badanie lekarskie,
*przeszkolenie w zakresie BHP,
*angaż,
*zgłoszenie do ZUS
 
26.XII.2000
28.XII.2000
2.I.2001
2.I.2001
 
 
 
 
 
 
 
 
VII .     Analiza finansowa opłacalności przedsięwzięcia.
 
Kapitał niezbędny do uruchomienia przedsięwzięcia : 186 412 zł
1. Koszty początkowe                                                                                        Wartość [zł]:
Ø       koszty reklamy                                                                                                                           4 000
Ø       zakup mebli tworzących stanowiska pracy                                                                       10 000
Ø       łóżka do zabiegów kosmetycznych – 3 szt.                                                                         6 000
Ø       łóżko do solarium                                                                                                                    40 000
Ø       lampy naświetlające – 2 szt.                                                                                                    5 000
Ø       urządzenie do nowoczesnej trwałej                                                                                      3 000
Ø       suszarki ręczne – 3 szt.                                                                                                             3 000
Ø       suszarki stojące – 2 szt.                                                                                                            6 000
Ø       fotele fryzjerskie – 3 szt.                                                                                                           6 000
Ø       myjnia                                                                                                                                          3 000
Ø       nożyczki, szczotki, grzebienie, maszynki fryzjerskie, miseczki,
     pędzle, rękawice, ręczniki itp.                                                                                                    4 000
Ø         lustra                                                                                                                                          3 000
Ø         zabudowa i wyposażenie mini kawiarni                                                               12 000
Ø         komputer i oprogramowanie                                                                                                 6 000
Ø         kasa fiskalna                                                                                                                              3 500
Ø         drukarka                                                                                                                                    1 000
Ø         aparat telefoniczny: baza i trzy słuchawki                                                                             800
Ø         wyposażenie pomocnicze                                                                                                          700
Ø         odzież ochronna pracowników                                                                                                 600
Ø         koszty adaptacyjne                                                                                                               10 000
Ø         ubezpieczenie I – rata                                                                                                                 700
Ø         opłaty rejestracyjne – ogółem                                                                                                 300
Ø         koncesja                                                                                                                                     3 000
Ø         materiały i produkty                                                                                                                1 700
Łączne koszty początkowe                                                                                                    133 300
 
 
2. Rezerwa kosztów początkowych - 20% ich wartości                                              26 660
 
3. Miesięczne koszty działalności – za 2 miesiące                                       
Ø       zakup materiałów i produktów                                                                                 6 000
Ø       płace pracowników                                                                                                   10 000
Ø       obowiązkowe ubezpieczenie społeczne pracowników                                        1 640
Ø       obowiązkowe ubezpieczenie społeczne właściciela                                                990
Ø       czynsz za dzierżawę gruntu                                                                                      1 000
Ø       podatek od nieruchomości – kwartalnie                                                                   150
Ø       koszty reklamy – pierwszego i drugiego miesiąca                                                3 000
Ø       media                                                                                                                                780
Ø       usługi telekomunikacyjne                                                                                             365
Ø       zakup materiałów pomocniczych                                                                                 350
Ø       prowizje i opłaty bankowe                                                                                            200
Ø       odsetki od kredytu obrotowego                                                                              1 710
Ø       podatek za I i II miesiąc (I m-c strata; II m-c 267 zł)                                                 267
Łączne koszty działalności za okres 2 miesięcy                                                     26 452
 
 
 
                Obliczony kapitał niezbędny do uruchomienia przedsięwzięcia jest wysoki i w związku z tym, mimo zainwestowania własnych oszczędności muszę zaciągnąć kredyt w banku na kwotę 70 000 złotych. Po złożeniu niezbędnej dokumentacji bank może udzielić mi kredytu obrotowego na w/ w kwotę w linii kredytowej na okres dwóch lat, co oznacza, że w tym okresie będę spłacać miesięczne odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu w danym miesiącu. Spłata całości kredytu będzie wymagalna po upływie dwóch lat. Oprocentowanie kredytu w wysokości 23% w skali roku.
 
               
 
Rachunek zysków i strat:
1. Obrót roczny                                                                                              : 250 000
2. Koszty                                                                                                            : 251 087
Ø       Zakupione materiały                                  : 44 500
Ø       Pozostałe koszty działalności   :136 327
Ø       Amortyzacja                                                : 28 060
Ø       Zmiana stanu materiałów                          :    - 800
Ø       Koszty początkowe                                    : 43 000
3. Strata wynosi                                                                                :    1 087
                Strata jest wynikiem wysokich kosztów początkowych, niezbędnych do uruchomienia mego przedsięwzięcia. W wyniku poniesionej straty Urząd Skarbowy ma wobec mojej firmy zobowiązanie z tytułu nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 16 677 zł.
 
 
BILANS ZAMKNIĘCIA
 
 
 
AKTYWA
PASYWA
I.ŚRODKI OBROTOWE
1.Gotówka w kasie
2.Środki na rach. bank.
3.Zapasy materiałów
4.Należności od budżetu
83 153
1 000
62 976
2 500
16 677
I.KAPITAŁY WŁASNE
1.Kapitał podstawowy
 
 
 
 194 093
194 093
II.ŚRODKI TRWAŁE
1.Budynek
2.Maszyny i urządzenia
3.Meble i wyposażenie
180 940
90 000
72 240
18 700
II.ZOBOWIĄZANIA
1.Długoterminowe
 
 
70 000
70 000
 
 
Razem aktywa
264 093
Razem pasywa
264 093
 
 
 
Koszty stałe
Koszty zmienne
1.czynsz
6 000  
 1.zakup materiałów
44 500
2.płace stałe*
12 600
 2.płace fryz.i kosmet.
55 400
3.ZUS w/ w
2 280
 3.ZUS w/ w
8 840
4.ZUS właściciela
6 330
 4.media
5 190
5.usługi telekomunikacji
3 035
 5.koszty reklamy
10 700
6.materiały pomocnicze
1 910
 6.odsetki bankowe
6 730
7.prowizje bankowe
1 200
 7.amortyzacja urządzeń
18 060
8.podatek od nieruchom.
600
 8. ½ rezerwy 10% wyd.
8 266
9.amortyzacja budynku
10 000
 
 
10.½ rezerwy 10% wyd.
8 266
 
 
Razem koszty stałe
52 221
Razem koszty zmienne
157 686
*dotyczy wynagrodzenia obsługi kawiarni i sprzątaczki 
     
                                 Wszystkie koszty stałe                                    52 221                              
Próg rentowności = —————————————— = —— = 141 138
                            1zł-koszt zmienny przypad.na jedną zł. obrotów   1-0,63
 
 
 Koszt zmienny przy-         Wszystkie koszty zmienne    157 686
    padający na jedną     = ————————— = ——— = 0,63     
   złotówkę obrotów           Planowane obroty firmy         250 000
 
                Jeżeli moja firma osiągnie obroty w wysokości 141 138 zł rocznie, zwrócą się wszystkie koszty jej prowadzenia. Po przekroczeniu w/ w wielkości obrotów moje przedsięwzięcie zacznie przynosić zyski.
 
 
  MENU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  G
  Reklama
 
 
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=