AJNEKLAJNE  
 
  8 BIZNES – PLAN 26.05.2019 23:26 (UTC)
   
 
 
BIZNES – PLAN
 
 
 
Plan
I.                  I.                  Streszczenie
II.               II.               Misja i historia firmy
III.           III.           Struktura organizacyjna
IV.            IV.            Cele dzialania
V.               V.               Opis oferowanych uslug
VI.            VI.            Analiza rynku i konkurencji 
VII.        VII.        Strategie marketingowe
VIII.     VIII.     Opis lokalizacji
IX. Analiza finansowa
 
 
I . Streszczenie :
 
 
Niniejszy plan działalnosci gospodarczej ma za zadanie przedstawić firmę ““X”” spółkę cywilna, która powstała na podstawie korzystnych wyników z przeprowadzonych badań marketingowych, świadczących o znacznym zapotrzebowaniu na usługi internetowe.
Wlasciciele firmy zaplanowali utworzenie kawiarenki internetowej po dokladnym zapoznaniu się z analiza konkurnecji, ocenie potencjalnych szans i zagrozen oraz mozliwosci zaistnienia na rynku.
Firma wyrozniac się będzie szerokim wachlazem oferowanych uslug i będzie dozyc do zrealizowania misji i podstawowych celow przedstawionych ponizej.
 
 
 
II. Misja i historia powstania:
 
Firma ““X”” powstała w dniu 1 stycznia 2000 roku, jako spółka
cywilna.
Została zarejestrowana w dniu 1 stycznia 2000 roku w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.
Sąd ten jest Sądem rejestrowym dla firmy ““X”” Sp. cywilna.
Postanowieniem tego Sądu firma została wpisana w dniu 1 kwietnia 2000 roku do rejestru handlowo-usługowego pod numerem 5832.
 
Numerem identyfikacyjnym firmy jest:
-         -         REGON P-12345-12345-12345-12342
-         -         NIP         381 44 99 812
 
Założycielami spółki są dwie osoby fizyczne:
         - Y X
- X Y
mające po 50% udziałów każdy.
 
Dane Firmy:
         -    Nazwa:    Firma ““X”” Sp. cywilna.
         -    Adres:      ul. 27 Grudnia 7  
                                 62-764 Poznań
-         -         Telefon: /061/ 8510 018
-         -         E-mail:    cafe@”X” .pl
-         -         www:      http://cafe.”X”.pl
-         -         www:      http://”X”.pl
 
Firma działa w oparciu o książkę przychodów i rozchodów, prowadzimy pełną księgowość.
 
Misją naszej firmy jest:
-         -         maksymalizacja zysków,
-         -         świadczenie usług najwyższej jakości,
-         -         wyjście naprzeciw wymaganiom klienta,
-         -         zdobycie uznania w oczach klientów,
-         -         zadowolenie klientów,
-         -         uzyskanie miana lidera na rynku.
 
IV. Cele i zasady działania firmy:
 
Niniejszy Biznes Plan powstał aby ocenić rentowność przedsięwzięcia, jakim jest otwarcie kawiarenki internetowej.
Ma ona zaspokajać zapotrzebowanie na szeroko rozumiane usługi internetowe i rozrywkowe, w szczególności prace związane z stronami www i grami sieciowymi.
Firma posiada odpowiednie zasoby, doświadczenie, kontakty, rozeznanie w branży i prowadzić będzie działania zmierzające do systematycznego udoskonalania oferowanych usług na dynamicznie rozwijającym się rynku komputerowym.
Firma dążyć będzie do wykreowania i umocnienia silnej pozycji wśród konkurencji .
        
Podstawowe cele zakładanej firmy:
§        §        zapewnienie długotrwałych zysków w przyszłości i ich maksymalizacja.
§        §        oferowanie usług zaspokajających i satysfakcjonujących klientów.
§        §        stała rozbudowa potencjału kawiarenki, w celu ciągłego uatrakcyjniania i ulepszania oferowanych usług.
 
V. Rodzaj oferowanych usług:
§        §        dostęp do internetu przy 8 bogato wyposażonych stanowisk, przy wykorzystaniu łącza stałego o przepustowości 2 Mbit.
§        §        gry sieciowe a w przyszłości organizowanie turniejów ulubionych gier przez klientów.
§        §        możliwość skorzystania z drukarki (zarówno kolorowej, jak i b/w), skanera, kieszeni dyskowej.
§        §        możliwość nagrania na płycie CD-RW pobranych z Internetu danych.
§        §        możliwość założenia konta e-mail/SSH na naszym serwerze - dla stałych klientów kawiarenki gratis.
§        §        wykonywanie serwisów WWW oraz utrzymywanie serwerów wirtualnych i obsługą domen klientów.
§        §        możliwość wynajęcia sali na szkolenia, turnieje itd.
 
 3.0. Analiza SWOT:
1.     1.     Silne strony:
-         -         przystępna cena świadczonych usług,
-         -         bogate wyposażone stanowiska,
-         -         niski koszt łącza stałego,
-         -         mila i wykwalifikowana obsługa,
-         -         bufet z podstawowymi artykułami spożywczymi,
-         -         właściciele firmy posiadają konkretna wizje rozwoju prowadzonej działalności na kilka najbliższych lat.
 
2.     2.     Słabe strony:
-         -         mała powierzchnia użytkowa lokalu.
 
3.     3.     Szansę:
-         -         szybki i ciągły rozwój komputeryzacji i internatu,
-         -         wzrost popytu na wszystkie usługi oferowane przez kawiarenki internetowe,
-         -         możliwość powiększenia powierzchni użytkowej lokalu poprzez wykup sąsiedniego pomieszczenia,
-         -         mała ilość tego typu działalności w poznaniu.
-         -         Mając na uwadze zapewnienie jak największego komfortu dla naszych klientów zaplanowaliśmy otwarcie w niedalekiej przyszłości bufetu, w którym będzie można się zaopatrzyć w podstawowe artykuły spożywcze (zimne i gorące napoje, możliwość zakupienia “czegoś na ząb”).
 
4.     4.     Zagrożenia:
-         -         zbyt szybki rozwój internatu domowego,
-         -         wzrost liczy konkurencyjnych przedsiębiorstw.
 
 
VI. Analiza rynku i konkurencji
1.0 Klienci:
 
                   Klientami naszej firmy będą głownie osoby płci męskiej w wieku od 12 – 25 lat. Z czego osoby do lat osiemnastu są zainteresowane głównie grami sieciowymi.
Preferencje osób starszych dotyczyć będą głownie wykorzystywania możliwości stwarzanych przez internet.
W mniejszym stopniu kawiarenkę odwiedzać będą osoby płci żeńskiej, ich przedział wiekowy będzie oscylował od około 16 do 25 lat. Zainteresowania dziewcząt skoncentrowane będą głównie przy możliwościach wykorzystania internetu np. pogawędki w sieci - na kanałach irc-a, wysyłanie sms itp.
   
         Większość wymienionych osób znajduje się na utrzymaniu swoich rodziców jednakże osoby starsze mogą posiadać własne źródło dochodu.
Obszar który potencjalni klienci są skłonni przebyć w celu korzystania oferowanych przez nasza firmę usług obejmuje głównie obszar centrum Poznania, jednakże duży popyt, a mała ilość tego typu firm może powodować korzystanie z kawiarenki osób zamieszkałych w całym mieście.
Szacowna ilość potencjalnych klientów objętych obszarem działania firmy jak i bliskiej konkurencji szacujemy na 4000 osób.
Przypuszczalna dzienna liczba klientów to 25 – 35 osób dziennie, z czego każda poświeci średnio 2 godziny czasu na korzystanie z komputera.
 
2.0. Konkurenci:
 
Badania i analiza rynku wykazały wzrost popyty na usługi internetowe.
Na rynku poznańskim działa obecnie niewiele firm zaspokajających tego typu potrzeby, co stanowi doskonale możliwości i perspektywy rozwoju spółki.
W obrębie działania naszej firmy możemy wyróżnić trzech głównych konkurentów, są to kawiarenki internetowe powstałe w 1999 roku. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, ze skuteczna forma rywalizacji z konkurentami będzie nowocześniejsze wyposażenia stanowisk komputerowych, spowodowane to jest brakiem systematycznej wymiany ważnych podzespołów komputerowych w danych firmach.
 
Dużą przewaga ““X”u” nad konkurencja będzie serwer skonfigurowany na bazie systemu linux, co pozwala na świadczenie dodatkowych usług takich jak:
-         -         hosting stron www,
-         -         shellowe konta pocztowe.
Firma zamierza ustalić ceny na poziomie cen konkurencji, lecz poprzez profesjonalna obsługę, fachowość i poprzez przedstawione powyżej zalety nasza oferta będzie bardziej zachęcająca dla potencjalnych klientów.
 
Jedynym minusem w stosunku do jednej z konkurencyjnych firm jest lokalizacja naszej kawiarenki w mniej widocznym punkcie. Wymagać to będzie dodatkowego działania związanego z uwidocznieniem ““X”u” (szyldy itp.)
W przyszłości planujemy poczynić pewne zmiany które zwiększa nasz atrakcyjność w szczególności zwiększenie liczby stanowisk.
 
VII. Strategie marketingowe:
 
1.     1.     Opis strategii promocji:
Na początku naszej działalności zamierzamy zastosować następujące działania
          promocyjne w zakresie reklamy:
 - rozpowszechnienie ulotek reklamowych w szkołach na uczelniach a           także rozpowszechnianie ich losowym przechodniom na ulicach,
-         -         reklama internetowa (własna strona),
 
2.     2.     Opis strategii cenowej:
Ceny na nasze usługi zostały skalkulowane w następujący sposób:
-         -         czasowo – za czas użytkowanie stanowiska, konta i strony www,
-         -         ilościowo- za pozostałe usługi ( korzystanie z drukarki skanera i nagrywarki),
-         -         45% marża na produkty oferowane w bufecie.
Wysokość cen została ustalona na poziomie cen konkurencji tak aby była atrakcyjna dla klienta. W ramach zainteresowania i zachęcenia klientów firma zamierza stosować promocje w postaci karnetów czasowych, których cena będzie o 10% niższa niż przy normalnym użytkowaniu stanowiska według formuły 10 godzin w cenie 9.
 
 
Opis lokalizacji:
 
Nazwa firmy:   ““X””
Adres firmy:    ul. 27 Grudnia 7  
62-764 62-764 Poznań
 
O atrakcyjności tego miejsca decyduje:
-         -         położenie w centrum miasta,
-         -         niski koszt wynajmu,
-         -         łatwy i szybki dojazd.
-         -          
????
W przyszłości możliwość powiększenia powierzchni użytkowej lokalu poprzez wykup sąsiedniego pomieszczenia.
..........
 
 
III. Struktura organizacyjna
 
Założycielami ““X”u” są dwie osoby:
-   Y X – odpowiedzialny za księgowość, oprogramowanie /wykształcenie wyższe ekonomiczne.
- X Y – odpowiedzialny za sprawy techniczne, promocje, zaopatrzenie /wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Firma nie będzie zatrudniać dodatkowych pracowników, gdyż jako założyciele uważamy ze 2 osoby wystarczają do prowadzenia takiej działalności.
Kawiarenka otwarta będzie od godziny 10-22, i obsługiwana będzie przez każdą z osób po 5 godzin dziennie.
Nie przewidzieliśmy zatrudnienia dodatkowych pracowników gdyż sądzimy iż nasze zainteresowania i doświadczenie:
-         -         X Y – były pracownik działu technicznego w firmie “Optimus” S.A.
-         -         Y X – admin sieci komputerowej mikro-net,
w pełni pokrywają ogół prac związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności.
 
 
 
 
IX. Analiza finansowa
 
1.0 Potencjał finansowy i jego przeznaczenie:
 
Założyciele kawiarenki dysponują kapitałem finansowym w wysokości 50000 zł, który został wniesiony w 50% przez każdego z udziałowców.
Zostanie on spożytkowany w okresie rozpoczęcia działalności w następujący sposób:
 
LP
Przeznaczenie:
Kwota:
1.     1.      
Wynajem pomieszczenia
               2 500,00 zł
2.     2.      
Założenie łącza
               1 150,00 zł
3.     3.      
Dzierżawa łącza stałego
               1 000,00 zł
4.     4.      
Zakup komputerów
29 000,00 zł
5.     5.      
Serwer
               4 200,00 zł
6.     6.      
Dodatkowy osprzęt
               4 500,00 zł
7.     7.      
Umeblowanie
               3 100,00 zł
8.     8.      
Przystosowanie pomieszczenia
               1 900,00 zł
9.     9.      
Inne
               1 150,00 zł
10.10.  
Razem
48 500,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Informacje dodatkowe:
 
Ad.1 Łączna powierzchnia 40 metrów kwadratowych z czego 30 metrów kwadratowych to sala internetowa, 4 metry kwadratowe toaleta, 4 metry kwadratowe to pomieszczenie na serwer.
 
Ad.2   Jest to łącze o przepustowości 2 Mbit, zakupione od provaidera internetu “Multi-net”
 
Ad.4 W koszt zakupu komputerów wliczone jest 8 komputerów o następujących danych technicznych:
pIII 450 mhz, riva tnt2 m64, monitor 17”, hdd 4.8 gb + dodatkowe wyposażenie.
 
Ad.5   Serwer to komputer zarządzający siecią komputerowa i łączem stałym.
Na jego potrzeby został przeznaczony komputer:
pIII 550 mhz, 2*hdd 20 GB, monitor 15”
 
Ad.6    Na osprzęt składają się:
-         -         drukarka
-         -         nagrywarka płyt CD
-         -         skaner
 
Ad.7   Zakup stołów i krzeseł pod komputery.
 
Ad.8 Okablowanie lokalu przez elektryka, malowanie (wykonanie w zakresie własnym), lampki halogenowe, lustro itp.
 
Ad.9 Zakup huba, artykuły biurowe itp.
          
 
 2.0 Szacowany roczny przychód:
 
Roczna przychod z prowadzenia dzialalnosci:
 
Z naszych ustalen wynika ze kawiarenke internetowa ““X”” odwiedzi od 25 – 35 osob dziennie z czego kazda poswieci srednio ok. 2 h na uzytkowanie komputera, zatem miesiecznie komputery będą uzytkowane przez 1500 – 2100 h.
Szacowany sredni roczny przychod to :
 
1. 1800 h miesiecznie * 12 miesiecy = 21600 h/rocznie * 6 zl           = 129600 zl.
2. Dodatkowe uslugi oferowane przez nasza firme (www, hosting)   =   2000 zl.
 
 
3.0 Amortyzacja jest liczona metoda liniowa i wynosi:
1. Srodki Trwale:
 
LP
Srodki trwale
Wartosc poczatkowa
Stawka amortyzacji
Miesieczna kwota
Roczna kwota
1.
Komputery    8 szt.
29000 zł.
30%
725 zł.
8700 zł.
2.
Serwer
4200 zł.
30%
105 zł.
1260 zł.
3.
Razem
33200
-
830 zł.
9960 zł.
 
          
2. Pozostale wyposazenie o wartosci nie przekraczajacej 3500 zgodnie z prawem zostalo cale odpisane w koszty.
Laczna kwota: 8750 zl.
 
3. W roku drugim planowana jest modernizacja komputerow poprzez dokupienie podzespolow tj. kart graficznych i monitorow za kwote 11200 zl. , ponizwaz nie sa one cena ich zakupu nie przekracza 3500 zl zostaly odpisane w koszty.
W wyniku zakupu nowych podzespolow zostale sprzedane niepotrzebne karty graficzne i monitory opiewajace na kwote: 5250 zl. za sume 5700 zl.
Nowa wartosc srodkow trwalych to: 18820 a miesieczna kwota amortyzacji : 470,50 zl.
 
4.   W roku trzecim zostaly wymienione komputery i zakupione nowe za sume 30000 zl.   
Amortyzacja roczna liczona wedlug stawki 30% wynosi : 9000 zl.
Wymienione srodki trwale udalo się sprzedac za kwote : 15000 zl.
 
4.0 Struktura kosztow:
 
1.      1.      Koszty stale :
-         -         Dzierzawa lokalu          : 2500 zl,
-         -         Dierzawa lacza              : 1000 zl,
-         -         Skladka zus                   : 1036,70 zl,
2.      2.      Koszty zmienne :
            -    Energia elektryczna       : 250 zl,
            -    Ogrzewanie                    : 150 zl,
            -    Woda + kanalizacja       : 150 zl,
-         -         Rozmowy telefoniczne : 50 zl.
Razem koszty calkowiete               : 5136,70 zl. miesiecznie + amortyzacja.
 
3.      3.      W drugim kwartale 2001 roku kawiarenka uruchomi buffet, którego koszt utworzenia oraz zaopatrzenia w poczatkowe zapasy wyniusl 4500 zl. a kwartalny koszt uzupelnienia zapasow szacujemy na 119 zl w 2001 roku i 80 zl miesiecznie w 2002 roku.
   
 
 
 
  MENU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  G
  Reklama
 
 
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=