AJNEKLAJNE  
 
  17 Zarządzanie strat... 26.05.2019 23:28 (UTC)
   
 
 
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
 
Analiza przedsiębiorstwa
PPHU „MAG”

1.Opis Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe (PPHU) pod nazwą “MAG” powstało w marcu 1992 roku w Bochni - 40 km na wschód od Krakowa. Jej obecnymi właścicielami są bracia Kazimierz i Bogusław Budek. Można powiedzieć z całą pewnością, że w dość krótkim czasie przedsięwzięcie to przeobraziło się w rentowną firmę. Obecnie firma ta zatrudnia blisko 200 pracowników i jest liczącym się nie tylko na rynku regionalnym, ale i krajowym przedsiębiorstwem.
Główna działalność firmy MAG już od początku była nastawiona na produkcję kawy w oparciu o palarnię będącą własnością przedsiębiorstwa. Jednak zdecydowany wpływ na taki stan rzeczy miały rozległe kontakty handlowe, doświadczenie, oraz konsultacje z renomowanymi producentami maszyn do produkcji i pakowania kawy decyzje oraz inwestycje podjęte przez właścicieli firmy Mag okazały się na tyle trafne i procentują do dzisiaj. Bardzo ważną rolę odgrywa również sprowadzanie surowca od największych dystrybutorów w Polsce co ma znaczący wpływ na cenę zakupu surowca i ściśle wiąże się z ceną naszych produktów.
Oferuje ona także bogaty wybór znakomitych gatunków kawy naturalnej stanowiących mieszankę gatunku Robusta i Arabika oraz najnowszy produkt firmy: kawa „System 100 Porcji” jest tomieszanka szlachetnych ziaren pochodzących z plantacji Afryki i Ameryki Południowej. Zastosowanie systemu „100 porcji” gwarantuje możliwość bardzo dokładnego rozliczenia ilości wydawanych porcji. Daje to koneserom i smakoszom tego znakomitego napoju nabywanie bardzo dobrej i świeżej kawy oraz dobranie gatunku pod względem własnych upodobań smakowych. 
 
         Firma MAG proponuje szeroki asortyment produktów, począwszy od ekskluzywnych starannie dobranych kaw dla gastronomii, poprzez mocne i popularne mieszanki dla gospodarstw domowych, po łagodne i aromatyzowane kawy smakowe dla wszystkich, którzy cenią dobry smak, za odpowiednią cenę.
 
 Wysokiej jakości surowiec (sprowadzany z: Wybrzeża Kości Słoniowej, Uganda, Peru, Ameryka Południowa, Indie, Indonezja, dostawcami surowca są Product Promotion, Ascot, Polish Coffee Company najwięksi importerzy ziarna kawowego w Polsce)nowoczesny proces technologiczny uszlachetniania i wypalania kawy oraz pakowanie produktu finalnego w wysokiej jakości opakowania gwarantujące utrzymanie aromatu kawy przez odpowiednio długi okres czasu, zastosowaniu nowoczesnych metod mielenia i wypalania kawy - uwzględniających gusta konsumenta produkty “MAG” uzyskały licznych zwolenników i na stałe zadomowiły się na rynku. Równolegle z aktywnością w sferze produkcyjno - handlowej firma prowadziła działania mające na celu restrukturyzację przedsiębiorstwa i przekształcenia go w Zakład Pracy Chronionej. Po spełnieniu warunków niezbędnych do zatrudniania osób niepełnosprawnych w 1994 roku firma MAG otrzymała status Zakładu Pracy Chronionej.
 
2.Misja i cele firmy
 
Misją firmy jest po pierwsze uzyskanie dobrej pozycji na rynku ogólnopolskim dzięki doskonałej jakości swoich wyrobów i usług oraz wrażliwości na potrzeby klientów i ciągłej innowacyjności. Po drugie - być odpowiedzialnym wobec klientów, po trzecie - stale dążyć do doskonałości.
W związku ze zmieniającymi się potrzebami rynku firma dąży do nieustannego podwyższania jakości oraz poszerzania rozpiętości asortymentowej, opierając się głównie na najlepszych surowcach sprowadzanych z Wybrzeża Kości Słoniowej, Ugandy, Peru, Ameryki Południowej. W ten sposób zaspokaja zróżnicowane potrzeby coraz bardziej wymagających klientów.
Firma nastawiona jest na zaspokajanie potrzeb nie tylko gospodarstw domowych, ale również takich grup odbiorców jak: gastronomia (ekskluzywne, starannie dobrane gatunki kaw), sektor biurowy, AGD, publiczny (automaty samosprzedające).
Dzięki dogodnym warunkom finansowym dla swoich dystrybutorów stale zdobywa nowych odbiorców oraz zwiększa rozpiętość asortymentową.
 
Cele długoterminowe:
- w stosunku do konkurencji poszerzenie asortymentu o nowy rodzaj wysokogatunkowych kaw,
 poprawienie jakości oraz atrakcyjności cenowej. Zadaniem będzie osiągnięcie utrzymania dotychczasowego zadowolenia stałych klientów oraz pozyskiwanie nowych odbiorców - stały wzrost włączania nowych mocy usługowych poprzez nowe inwestycje:
                   - utworzenie hotelu przy uzdrowisku Kopalni Soli Bochnia,
                   - utworzenie hotelu Mag,
                   - utworzenie drukarni opakowań,
- połączenie działalności hotelowej z działalnością szkoleniową
- zwiększenie udziału w rynku ogólnopolskim
- silna ekspansja na województwa północnej polski
- rozpoczęcie sprzedaży poprzez duże sieci handlowe (Ahold, Metro, Hit, Real)
- uzyskanie certyfikatu ISO 9002 w zakresie jakości produkcji i zarządzania
- przekształcenie spółki Gastro-Mag-Service w spółkę joint venture z firmą SEACO Polska
- prowadzenie własnej public relation
- wprowadzenie sprzedaży wysyłkowej ze względu na zanotowany na przestrzeni ostatnich 10 lat 2 krotny wzrost sprzedaży wysyłkowej w stosunku do sprzedaży sklepowej
- zatrudnienie wykwalifikowanych i doświadczonych osób inwestycjami (hotele, rehabilitacja).
 
3. Struktura organizacyjna
W strukturze organizacyjnej firmy „Mag” do 1998 r. można było wyodrębnić 3 sfery:
-produkcyjną
-sprzedaży
-administracyjną.
Poszczególne komórki i stanowiska w ramach tych sfer przedstawiają się następująco:
-         sferę produkcji stanowią : kierownik, brygadzista, główny mechanik, operator maszyn, operator pieców technologicznych, obsługa młynów, pracownik laboratorium, magazynier
-         sferę sprzedaży(marketingu) obejmują: dział serwisu-dyr.handlowy; kierownik ds.współpracy z zagranicą, pracownicy serwisu, dział akwizycji bezpośredniej, dział promocji i reklamy
-         sferę administracji stanowią: sekretarka główny księgowy, księgowa, pracownicy administracyjno-biurowi.
Wszystkie te sfery podlegają bezpośrednio prezesowi.
Po wyodrębnieniu w 1998 z firmy „Mag” spółki „Gastro-Mag-Servce” zajmującej się obsługą sieci catteringowej i vendingowej oraz kompleksowym wyposażeniem gastronomii nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej spółki którą przedstawia schemat stanowiący załącznik nr 1.
Firma „MAG” posiada wykwalifikowany personel. Spółka zatrudnia 190 pracowników. W ostatnim czasie nastąpił wzrost zatrudnienia, spowodowany głównie rozwojem sieci placówek na terenie całego kraju. Przedstawia to tabela - dynamika wzrostu zatrudnienia w latach 1992-1998.
Firma posiada statut Zakładu Pracy Chronionej ok. 50% zatrudnionych stanowią inwalidzi II i III grupy.
 
Tabela: Dynamika wzrostu zatrudnienia w latach 1992-1998
 
LP.
 
Rok
 
Liczba zatrudnionych pracowników
 
Wzrost ilościowy
 
Wzrost
prac. w %
 
1.
 
1992
 
12
 
_
 
.
 
1.
 
1993
 
40
 
28
 
233
 
3.
 
1994
 
52
 
12
 
333
 
4.
 
1995
 
70
 
18
 
483
 
5.
 
1996
 
120
 
50
 
900
 
6.
 
1997
 
160
 
40
 
1233
 
7.
 
1998
 
190
 
30
 
1483
 
 
Struktura wykształcenia pracowników na 31 grudnia 1998 roku:
Wykształcenie wyższe                          25,8%
Wykształcenie średnie i policealne         63,3%
Wykształcenie poniżej średniego           10,9%
 
System pracy
W Spółce obowiązuje 8 godzinny czas pracy oraz 48 godzinny tydzień pracy.
 
System wynagradzania
Funkcjonuje motywacyjny system wynagradzania jak również wprowadzony system wynagradzania za godziny ponadliczbowe: 50% stawki zasadniczej za przepracowane pierwsze dwie godziny ponadwymiarowe, 100% za każdą następną. Został wydzielony prywatny fundusz pomocy, Z którego przyznawane są bezprocentowe pożyczki (pracownik musi ją spłacić w ciągu roku).
 
 
4. Analiza otoczenia
 
GŁÓWNI ODBIORCY
 
Odbiorcami produktów/usług są przede wszystkim sklepy detaliczne oraz drobne hurtownie obsługujące detal z danego rejonu, – którym dostarczane są produkty bezpośrednio z firmy.
Na terenie Małopolski nawiązano współpracę z jedną z większych firm dystrybucyjnych - ROVITA mająca oddziały w Krakowie, Tarnowie a także kilku innych miastach.
 
Ponad to klientami m.in. są:
Hurt Servis Katowice,
Wenta Krosno,
Carment Krosno,
Wacmex Kraków,
Carmen Bielsko Biała.
 
Firma współpracuje również z kilkoma sieciami regionalnymi i ogólnopolskimi:
Centrum Krosno,
Aldik Lublin,
PMB Białystok,
Piotr i Paweł Poznań,
Market Pozperito,
Alti Kraków,
ABC Kraków,
Market Punkt Kraków,
PSS Społem: Bielsko Biała, Kraków Rzeszów
i wiele mniejszych.
 
Wśród sieci zagranicznych największymi odbiorcami są:
Ahold (nasze marki jak i produkty brendowe)
 
Tesco Savia (nasze marki),
Geant (produkty brendowe),
Grupa Kapitałowa DSH (produkty brendowe),
Edeka (produkty brendowe),
InterMarche (produkty brendowe).
 
W chwili obecnej prowadzone są negocjacje z sieciami:
 HIT, Macro Cash&carry, REAL
 
Widząc bardzo intensywny rozwój rynku produktów brendowych firma stale pracuje nad jego poszerzaniem - jak na razie stałymi odbiorcami są Ahold Polska (kawa Bossa Nova – naturalna, a także o smaku czekoladowym.
 
W roku 1995 firma podpisała kontrakt handlowy na mocy, którego jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę włoskiego koncernu SAECO znanego i renomowanego producenta profesjonalnych ciśnieniowych ekspresów do kawy, przeznaczonych dla gastronomii, sektora biurowego i publicznego, oraz producenta sprzętu gospodarstwa domowego.
 
W dwa lata później na bazie doświadczeń firmy MAG oraz SAECO powstała spółka cywilna “GASTRO MAG SERVICE” która zajęła się sprzedażą i dystrybucją ekspresów i sprzętu AGD firmy SAECO, powstał profesjonalny serwis tych urządzeń – oraz jak wcześniej wspomniano dystrybucja kawy Mag.
 
Obecnie w większych miastach wojewódzkich na terenie całej Polski (Bielsko Biała, Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Białystok, Warszawa, Lublin, Krosno, Siemianowice Śląskie, Częstochowa) działają oddziały, ściśle kontrolowane i współpracujące z “GASTRO MAG SERVICE”.
 
KONKURENCJA
Wśród licznych konkurentów firmy „Mag" na czoło wysuwają się znane nam firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą kawy:
-         na rynku ogólnopolskim czołowe miejsce zdobywają dwie kawy: MK Cafe i Cafe Prima;
-      na rynku małopolskim - kawa Pedros, Jacobs;
-      na rynku gdańskim - Tchibo, Darboven;
-      na rynku poznańskim - Astra i Celmar;
-      na rynku tarnobrzeskim - Daka.
 
RYNEK, POSZCZEGÓLNE MIASTA
 
Największą liczbę stałych odbiorców posiada na terenie Małopolski, gdyż jest to rynek, na którym działa już od 8 lat, – co pozwoliło zdobyć stałych klientów, którzy mają zaufanie do producenta i dostawcy, a także do produktu i znają jego jakość.
 
Największy poziom sprzedaży odnotowano w następujących miastach: Tarnów, Kraków, Krosno, Bielsko Biała, Wrocław, Częstochowa) natomiast największe obroty przedstawicieli handlowych osiągnięto pracując na wsiach, mniejszych miastach – tam gdzie ludzie poszukują tanich produktów, a niewątpliwie część asortymentu spółki do tej grupy należy.
 
Dlatego też tak intensywnie rozwija się vanselling gdyż z analiz rynku widać, iż właścicielom większości placówek odpowiada ten system sprzedaży.
 
 
                                                                    
5. Analiza SWOT
 
Analiza SWOT
 
Szanse
 Zagrożenia
1 - wejście na nowe rynki zbytu
2 - zwiększenie rozpiętości asortymentowej
3 - duży potencjał produkcyjny
4 - utrzymywanie stałych klientów
5 - pojawienie się nowych grup klientów    
     masowych
6 - wprowadzenie usług komplementarnych
7 - uzyskanie certyfikatu ISO 2002 w zakresie jakości produkcji i zarządzania
8 - export wyrobów
9 - stabilny wzrost gospodarczy w Polsce
10 - bariery wejścia do sektora
 
1 - klęski żywiołowe
2 - silna konkurencja na rynku
3 - zwiększające się bezrobocie w Polsce
4 - pojawienie się nowych produktów
5 - utrata partnera handlowego
6 - siła przetargowa dostawców, klientów
7 - wzrost kosztów głównych surowców
8 - wzrost kosztów transportu
9 - polityka gospodarcza rządu - słaby wzrost gospodarczy
Mocne strony
Słabe strony
1 - różnorodność oferowanych produktów i usług
2 - wysoka jakość
3 - specjalne oferty cenowe odpowiadające 
     każdej grupie klientów
4 - nowoczesna technologia produkcji
5 - rozbudowana sieć dystrybucyjna pozwalająca na skuteczność na rynku
6 - niskie koszty produkcji
7 - rentowność i duży potencjał finansowy
8 - dobry odbiór społeczny i wizerunek w
      mediach
9 - doświadczona, wykwalifikowana kadra
10 - silny zakres działalności promocyjno -
       reklamowej
11 - motywacyjność systemu wynagrodzeń
12 - wyłączny importer i sprzedawca urządzeń firmy SEACO
13 - system sprzedaży cattering i vending
14 - I miejsce na targach Kark Food (kawa Mag Egzotik)
15 - przyjęcie do ekskluzywngo klubu Business Center Club.
1 - mały udział w rynku ogólnopolskim
2 - wyłącznie polski kapitał
3- sprzedaż towarów wyłącznie na nasyconym rynku krajowym
 
 
Mając na względzie wyniki z przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż przeważają szanse i mocne strony firmy. Jednakże dopiero ich właściwe wykorzystanie pozwoli na osiągniecie wymiernych korzyści jakie niosą zaprezentowane szanse i silne strony firmy.
 
 
 

6. Mapy grup strategicznych
 
   cena / jakość
 

 
JACOBS
NESTLE
 wysoka

 
                                               
                                                            

 
 CELMAR
MK CAFE,
ASTRA
 

 

                                          

MAG,
CAFE PRIMA
                                     

 
 
 
    niska
                   niska                                                                      wysoka
 
asortyment / cena
 

 wysoka

 
JACOBS
NESTLE
 


MAG
                                              

                                                            
 
 
                                          

MK CAFE CAFE PRIMA
                                     

 CELMAR
 

 
 

    niska
                   niska                                                                      wysoka
 
   tradycja / sprzedaż
 

 
JACOBS
NESTLE
 wysoka

 
                                              

MK CAFE
ASTRA
                                                            

 
 
                                           

CAFE PRIMA
                                     

MAG
 

 
 

    niska
                   niska                                                                      wysoka
 
 
 
   udział w rynku / dystrybucja
 

 
JACOBS
NESTLE
 wysoka

 
                                               
                                                            
 

ASTRA,
CELMA MK CAFE, CAFE PRIMA
 


                                          

 
MAG,
PEDROS
                                     

 
 
 
    niska
                   niska                                                                      wysoka
7. Plan strategiczny
Mając na względzie wyniki z przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że firmę charakteryzuje strategia maxi - mini, ponieważ przeważają mocne strony firmy nad słabymi, jednakże istnieje wiele zagrożeń, które mogą być źródłem trudności rozwojowych firmy ze względu na niekorzystny dla niej układ warunków zewnętrznych. Jednakże przedsiębiorstwo może mu przeciwstawić duży potencjał wewnętrzny i próbować przezwyciężyć zagrożenia, wykorzystując do maksimum swoje mocne strony – wysoki potencjał produkcyjny i usługowy przy niskich kosztach, nowoczesną technologię i wykwalifikowany kapitał ludzki.
Firma może wybrać strategię eliminowania z rynku lub wykupienia jednego ze słabszych konkurentów i przejęcia jego udziałów rynkowych. Poza tym powinna rozwinąć sprzedaż produktów brendowych na które jak wynika z przeprowadzonych we własnym zakresie badań marketingowych zaznacza się stały wzrost popytu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta poszerzyć działalność przedstawicieli handlowych docierając do jak największej grupy klientów. Stale dbać o markę i jakość produktów realizują misję i wytyczone cele.
 
 
 
 
 
 
  MENU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  G
  Reklama
 
 
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=